missao salesiana

missao salesiana

Freiras salesianas e estudantes Bororo. 1908